PRÍRODNÝ KAMEŇ (nízko nasiakavý matný alebo neleštený povrch)

Na umývanie, ochranu a údržbu tohto povrchu možno použiť špeciálne čistiace prostriedky na báze vody prípadne na báze rozpúšťadiel.

Aký typ prostriedkov chcete použiť?