NELEŠTENÉ AGLOMERÁTY (rustikálne terazzo, mramorový betón) - NA BÁZE ROZPÚŠŤADIEL

Na umývanie, ochranu a údržbu tohto povrchu odporúčame tieto profesionálne čistiace prostriedky: FILA PW10, FILA PS87 PRO, HYDROREP ECO, FILA WET ECO, FILA CLEANER PRO.

Súbor na stiahnutie:

Pred pokládkou

Umývanie po pokládke

Ochrana

Dokončovanie

Údržba

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10-15 m2 / 1l

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu 1 náter

Po pokládke

Riedenie: 1:5

Spotreba: 20 m2 / 1l

Na suchý povrch HYDROREP ECO alebo FILA WET ECO

Odpudzuje vodu

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10 m2 / 1l

2 nátery, druhý náter po 24 hodinách

Suchý povrch je pochôdzny

Na obnovenie ochrany aplikujte 1 náter posledne použitého ochranného prípravku

Bežná údržba

Riedenie: 1:200

Spotreba: 1500 m2 / 1l

Obnovenie ochrany

Riedenie: 1:5

Spotreba: 20 m2 / 1l

Na suchý povrch HYDROREP ECO, alebo FILA WET ECO

Mokrý vzhľad proti škvrnám

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10 m2 / 1l

2 alebo 3 nátery (24 hodinový interval)

Suchý povrch je pochôdzny

Na obnovenie ochrany aplikujte 1 náter posledne použitého ochranného prípravku

Mimoriadna údržba

Riedenie: 1:10

Spotreba: 100 m2 / 1l