NELEŠTENÉ AGLOMERÁTY (rustikálne terrazzo, mramorový betón) - NA BÁZE VODY

Na umývanie, ochranu a údržbu tohto povrchu odporúčame tieto profesionálne čistiace prostriedky: FILA PW10, FILA PS87 PRO, FILA WET ECO, FILA W68, FILA CLEANER PRO.

Súbor na stiahnutie:

Pred pokládkou

Umývanie po pokládke

Ochrana

Dokončovanie

Údržba

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10-15 m2 / 1l

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu 1 náter

Po pokládke

Riedenie: 1:5

Spotreba: 20 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA WET ECO alebo FILA W68

Mokrý vzhľad proti škvrnám

Riedenie: neriedený alebo riedený 1:1

Spotreba: 10-20 m2 / 1l

2 vrstvy, druhá vrstva po 3 hodinách

Suchý povrch je pochôdzny po 12 hodinách

Na obnovenie ochrany aplikujte 1 náter posledne použitého ochranného prípravku

Bežná údržba

Riedenie: 1:200

Spotreba: 1500 m2 / 1l

Obnovenie ochrany

Riedenie: 1:5

Spotreba: 20 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA WET ECO alebo FILA W68

Prírodný efekt proti škvrnám

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10 m2 / 1l

2 nátery (žiadny interval)

Suchý povrch je pochôdzny

Na obnovenie ochrany aplikujte 1 náter posledne použitého ochranného prípravku

Mimoriadna údržba

Riedenie: 1:10

Spotreba: 100 m2 / 1l