EKOLOGICKÁ FILA

Pre chemické spoločnosti ako Fila, je rešpekt k životnému prostrediu nie len otázkou získania environmentálnych značiek a certifikátov: je to reálny a morálny záväzok - rad konkrétnych možností, ktoré zahŕňajú všetky sektory spoločnosti.

Green Care: ekologický projekt Fila

Green Care: systém ohľaduplnosti k prírode od výroby cez používanie výrobkov až po likvidáciu. Fila sa stará o životné prostredie v mnohých ohľadoch.

Green Line - 10 zelených pravidiel

1. Vysoká biologická odbúrateľnosť.

2. V  súlade s predpismi VOC: Green Line produkty obsahujú minimum prchavých uhľovodíkov,prípadne ich neobsahujú vôbec

3. Výrobky bez rozpúšťadiel.

4. Produkty, ktoré nie sú klasifikované ako toxické, horľavé alebo škodlivé pre človeka a životné prostredie.

5. Vysoká koncentrácia: tieto produkty majú vyššiu výdatnosť, čo znamená menší s odpad z produktov v oblasti životného prostredia a menšia spotreba obalov.

6. pH medzi 3 a 12: Fila produkty nie súagresívne k povrchom, no pritom sú veľmi účinné.

7. Výrobky bez formaldehydov a chlórnanov, čo sú toxické a karcinogénne produkty, ktoré sa veľmi často nachádzajú v chemických látkach pre čistenie a ochranu povrchov.

8. Vosky bez pridania kovov : prítomnosť kovov vo výrobkoch je vysoko znečisťujúcim faktorom pre vodný ekotop.

9. Rozpúšťadlá a výrobky na vodnej báze – vylúčenie škodlivých a  zmečisťujúcich látok (carbitols a cellosolves).

10. Odstránenie ftalátov ako zmäkčovadiel vo všetkých voskoch - zodpovednosť za problémy s plodnosťou u zvierat i ľudí.

Green Line výrobky majú nízky dopad na životné prostredie.
Ich použitie vám môže prispieť k získaniu certifikátu LEED – Green building rating systém, pre rozvoj ekologicky priateľských budov uznaných na medzinárodnej úrovni.

LEED normy (líder v oblasti energetiky a životného prostredia ) stanovujú parametre pre výstavbu budov a naznačujú požiadavky na šetrný prístup k životnému prostrediu.

Fila výrobky patria do parametra "Low-Emitting materiálov, Farby a  nátery"
(EQ 4.2), ktorých cieľom je znížiť množstvo cudzorodých prvkov vo vzduchu vo vnútri budov.