PRIEMYSELNÝ KAMEŇ

Na umývanie, ochranu a údržbu tohto povrchu odporúčame tieto profesionálne čistiace prostriedky: FILA PW10, FILA PS87 PRO, HYDRORE ECO, FILA MP90 ECO XTREME, FILA CLEANER PRO.

Súbor na stiahnutie:

PRIEMYSELNÝ KAMEŇ PRIEMYSELNÝ KAMEŇ23.02.2018 - 648.5 KB

Pred pokládkou

Umývanie po pokládke

Ochrana

Dokončovanie

Údržba

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10-15 m2 / 1l

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILA PW10

Po pokládke

Riedenie: 1:5

Spotreba: 30 m2 / 1l

Na suchý povrch HYDROREP ECO alebo FILA MP90 ECO XTREME

Odpudzuje vodu na báze rozpúšťadiel

Riedenie: neriedený

Spotreba: 20 m2 / 1l

2 nátery, druhý náter po 24 hodinách

Suchý povrch je pochôdzny

Na obnovenie ochrany aplikujte 1 náter posledne použitého ochranného prípravku

Bežná údržba

Riedenie: 1:200

Spotreba: 1500 m2 / 1l

Obnovenie ochrany

Riedenie: 1:5

Spotreba: 30 m2 / 1l

Na suchý povrch HYDROREP ECO alebo FILA MP90 ECO XTREME

Prírodný efekt proti škvrnám na báze vody

Riedenie: neriedený

Spotreba: 20 m2 / 1l

1 náter zapracovať do materiálu

Upozornenie: pred vysušením produktu odstráňte zvyšky

Suchý povrch je pochôdzny

Mimoriadna údržba

Riedenie: 1:10

Spotreba: 100 m2 / 1l