PRÍRODNÝ KAMEŇ (dlažobné kocky, rustikálny neleštený mramor) - NA BÁZE VODY

Na umývanie, ochranu a údržbu tohto povrchu odporúčame tieto profesionálne čistiace prostriedky: FILA PW10, DETERDEK PRO, FILA CLEANER PRO, FILA PS87 PRO, FILA MP90 ECO XTREME, FILA WET ECO, FILA MATT, FILA SATIN.

Súbor na stiahnutie:

Pred pokládkou

Umývanie po pokládke

Ochrana

Dokončovanie

Údržba

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10-15 m2 / 1l

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILA PW10

Po pokládke

Riedenie: 1:5

Spotreba: 20 m2 / 1l

Upozornenie: použiť iba na kyselinovzdorné kamene

Na suchý povrch FILA MP90 ECO XTREME alebo FILA WET ECO

Prírodný efekt proti škvrnám

Riedenie: neriedený

Spotreba: 20 m2 / 1l

1 náter zapracovať do materiálu

Upozornenie: pred vysušením produktu odstráňte zvyšky

Po 4 hodinách FILA MATT alebo FILA SATIN

Prírodný efekt

Riedenie: neriedený

Spotreba: 30-40 m2 / 1l

2 nátery, druhý náter po 1 hodine

Pochôdzne po 1 hodine

Bežná údržba

Riedenie: 1:200

Spotreba: 1500 m2 / 1l

Obnovenie ochrany

Riedenie: 1:30

Spotreba: 50 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA MP90 ECO XTREME alebo FILA WET ECO

Mokrý efekt proti škvrnám

Riedenie: neriedený alebo riedený 1:1

Spotreba: 10-20 m2 / 1l

2 vrstvy, druhá vrstva po 3 hodinách

Suchý povrch je pochôdzny po 12 hodinách

Pololesklý efekt

Riedenie: neriedený

Spotreba: 30-40 m2 / 1l

2 nátery, druhý náter po 1 hodine

Pochôdzne po 1 hodine

Mimoriadna údržba

Riedenie: 1:10

Spotreba: 100 m2 / 1l

Obnovenie povrchových úprav

Riedenie: 1:5

Spotreba: 30 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA MATT alebo FILA SATIN