PRÍRODNÝ KAMEŇ (leštený alebo brúsený povrch)

Na umývanie, ochranu a údržbu tohto povrchu odporúčame tieto profesionálne čistiace prostriedky: FILA PW10, FILA CLEANER PRO, FILA PS87 PRO, FILA MP90, FILA MP90 ECO XTREME, FILA STONE PLUS, FILA SATIN.

Súbor na stiahnutie:

Pred pokládkou

Umývanie po pokládke

Ochrana

Dokončovanie

Údržba

Riedenie: neriedený

Spotreba: 10-15 m2 / 1l

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu 1 náter FILA PW10

Po pokládke

Riedenie: 1:30

Spotreba: 50 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA MP90, FILA MP90 ECO XTREME alebo FILA STONE PLUS

Prírodný efekt proti škvrnám na báze rozpúšťadiel

Riedenie: neriedený

Spotreba: 30 m2 / 1l

1 náter

Po 24 hodinách, keď je podlaha suchá, odstráňte prebytok pomocou handričky namočenej v produkte, potom utrite suchou handrou alebo absorpčným papierom

Suchý povrch je pochôdzny

Pololesklý efekt

Riedenie: neriedený

Spotreba: 30-50 m2 / 1l

1 náter

Po 1 hodine vyleštiť

Bežná údržba

Riedenie: 1:200

Spotreba: 1500 m2 / 1l

Obnovenie ochrany

Riedenie: 1:30

Spotreba: 50 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA MP90, FILA MP90 ECO XTREME alebo FILA STONE PLUS

Prírodný efekt proti škvrnám na báze vody

Riedenie: neriedený

Spotreba: 30 m2 / 1l

1 náter

Po 4 hodinách, keď je podlaha suchá, odstráňte prebytok pomocou handričky namočenej v produkte, potom utrite suchou handrou alebo absorpčným papierom

Suchý povrch je pochôdzny

Mimoriadna údržba

Riedenie: 1:30

Spotreba: 50 m2 / 1l

1 náter vybraným ukončovacím voskom

Obnovenie lesku

Riedenie: 1:5

Spotreba: 30 m2 / 1l

Na suchý povrch FILA SATIN

Zvýraznenie farby proti škvrnám na báze rozpúšťadiel

Riedenie: neriedený

Spotreba: 30 m2 / 1l

1 náter

Upozornenie: počas aplikácie odstráňte akýkoľvek prebytok

Pochôdzne po 8 hodinách