Impregnátor FILA FOB 1l

Impregnátor na ochranu pred vsakovaním oleja. Používa sa na tieto typy povrchov: terakota, terasová dlažba, neleštené prírodné kamene a aglomeráty, cementové dlažby a povrchy.

Impregnátor FILA FOB

Na čo slúži FILA FOB?

  • Impregnátor na ochranu pred znečistením a prieniku oleja na vonkajšie a vnútorné povrchy. 
  • Ochrana pre voskované vnútorné povrchy s rustikálnym alebo nerovným povrchom. 

Aké sú výhody FILA FOB?

  • Nemení pôvodnú farbu a vzhľad povrchu impregnovaného materiálu. 
  • Nevytvára film. 
  • Nemení technické vlastnosti materiálu ako mrazuvzdornosť.
  • Vhodné pre použitie na materiály prichádzajúce k styku s potravinami.  
  • Výborný pre brúsenú rustikálnu terakotu a mramor. 
Impregnátor FILA FOBImpregnátor FILA FOB
(súbor na stiahnutie)

Cena:

 
91,45

DOPREDAJ

Ako sa používa FILA FOB?

Pripravený na použitie.

Aplikácia: V prípade vonkajších dlažieb naneste prvú vrstvu HYDROREP (pre prírodný kameň) na suchý povrch. Nasledujúci deň naneste rovnomerne vrstvu FILA FOB. Pre vnútorné povrchy použite FiILA FOB, ktorý naneste štetcom. Nasledujúci deň, použite jednu alebo dve vrstvy z najvhodnejších prípravkov na finálnu úpravu povrchu. (FILA MATT, FILA SATIN). Ďalej bežná údržba s riedeným FILA CLEANER.  

Technické charakteristiky FILA FOB:

Vzhľad:kvapalina
Vôňa:čiastková po uhlovodíkovom rozpúšťadle
Farba:priehľadná
Hustota:0,785 kg/liter
Bod vzplanutia:40 °C

Orientačná výťažnosť FILA FOB:

Terakota1l / 5 - 10 m2
Prírodné kamene1l / 10 - 20 m2

Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Horľavý. V prípade požiaru použite: zeminu, piesok, hasiaci penový, alebo práškový prístroj. Uschovávajte mimo dosah detí. Dráždi pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte tento obal,alebo označenie. Používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo štít. Pri aplikácii v interiéri dôkladne vetrajte.

Ako čistiť porfýr a chrániť ho pred vodou a škvrnami.

Čistenie a ochrana pred externými vplyvmi na prírodnom kameni a porfýre.

Ako čistiť porfýr a chrániť ho pred vodou a škvrnami.