Impregnátor FILA FOB 1l

Impregnátor na ochranu pred vsakovaním oleja. Používa sa na tieto typy povrchov: terakota, terasová dlažba, neleštené prírodné kamene a aglomeráty, cementové dlažby a povrchy.

Impregnátor FILA FOB

Na čo slúži FILA FOB?

  • Impregnátor na ochranu pred znečistením a prieniku oleja na vonkajšie a vnútorné povrchy. 
  • Ochrana pre voskované vnútorné povrchy s rustikálnym alebo nerovným povrchom. 

Aké sú výhody FILA FOB?

  • Nemení pôvodnú farbu a vzhľad povrchu impregnovaného materiálu. 
  • Nevytvára film. 
  • Nemení technické vlastnosti materiálu ako mrazuvzdornosť.
  • Vhodné pre použitie na materiály prichádzajúce k styku s potravinami.  
  • Výborný pre brúsenú rustikálnu terakotu a mramor. 
Impregnátor FILA FOBImpregnátor FILA FOB
(súbor na stiahnutie)

Cena:

 
91,45

Ako sa používa FILA FOB?

Pripravený na použitie.

Aplikácia: V prípade vonkajších dlažieb naneste prvú vrstvu HYDROREP (pre prírodný kameň) alebo FILA ES/82 (pre terakotu) na suchý povrch. Nasledujúci deň naneste rovnomerne vrstvu FILA FOB. Pre vnútorné povrchy použite FiILA FOB, ktorý naneste štetcom. Nasledujúci deň, použite jednu alebo dve vrstvy z najvhodnejších prípravkov na finálnu úpravu povrchu. (FILA JET, FILA MATT, FILA SATIN, FILA LONGLIFE). Ďalej bežná údržba s riedeným FILA CLEANER.  

Technické charakteristiky FILA FOB:

Vzhľad:kvapalina
Vôňa:čiastková po uhlovodíkovom rozpúšťadle
Farba:priehľadná
Hustota:0,785 kg/liter
Bod vzplanutia:40 °C

Orientačná výťažnosť FILA FOB:

Terakota1l / 5 - 10 m2
Prírodné kamene1l / 10 - 20 m2

Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Horľavý. V prípade požiaru použite: zeminu, piesok, hasiaci penový, alebo práškový prístroj. Uschovávajte mimo dosah detí. Dráždi pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a ukážte tento obal,alebo označenie. Používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo štít. Pri aplikácii v interiéri dôkladne vetrajte.

Ako čistiť porfýr a chrániť ho pred vodou a škvrnami.

Čistenie a ochrana pred externými vplyvmi na prírodnom kameni a porfýre.

Ako čistiť porfýr a chrániť ho pred vodou a škvrnami.